Store Locator
Go
Home > Store Locator > Nha Xinh@HCM– Nguyen Van Huong
Vietnam

Nha Xinh@HCM– Nguyen Van Huong
Store Name Nha Xinh@HCM– Nguyen Van Huong
Address 199C Nguyễn Văn HƯởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM ( có đỗ đầu xe oto)
Telephone (84.28) 3744 2323
Email nhaxinhthaodien@akacompany.com.vn
Hours 09:00 - 21:00
URL Link http://www.nhaxinh.com
Connect with us on
Connect with us on